จ-ศ: 10:00 – 18:00, ส-อ: 9:00 – 18:00
099-454-4696

COURSES

BUB in da POOL ได้นำหลักสูตรจากประเทศออสเตรเลียมาประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดย Australian Swimming Coaches & Teachers Association (ASCTA) โดยมีการปรับให้เข้ากับการเรียนรู้ของเด็กไทย เหมาะสมกับน้องๆ ในแต่ละช่วงวัย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ ของน้องๆ และ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะประจำของ BUB in da POOL เท่านั้น

หลักสูตรการสอนของ BUB in da POOL เป็นการสอนทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กที่สมวัย ซึ่งจะพัฒนาขีดความสามารถของเด็กผ่านการทำกิจกรรม เสียงเพลง และการทำซ้ำ ให้เป็นไปในลักษณะ “Child Center” คือ เน้นที่ตัวเด็กเป็นหลัก โดยให้การเรียนรู้เป็นไปตามศักยภาพและความสนใจของเด็ก

ทักษะการว่ายน้ำที่น้องๆ จะได้จากโปรแกรมของเรา  ได้แก่

  • Sensory Exploration
  • การว่ายน้ำพื้นฐาน และการเคลื่อนที่ในน้ำ (Basic Swimming & Propulsion)
  • การลอยตัวในน้ำแบบคว่ำและหงาย (Front & Back Float)
  • ท่วงท่าในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง (Streamline Position)
  • การกลั้นหายใจและการดำน้ำ (Breath Control & Submersion)
  • ด้านความปลอดภัยและทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ (Water Safety & Survival Skill)
  • การว่ายน้ำในท่าสากล (Competitive Stroke)

TEACHERS

ทีมครูผู้สอนของ BUB in da POOL ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เป็นครูที่มีประสบการณ์สอนว่ายน้ำมานาน  ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรด้าน การฝึกว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กจาก Australian Swimming Coaches & Teachers Association (ASCTA) ประเทศออสเตรเลีย  และยังเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน รักเด็ก สุภาพและเป็นกันเอง  อีกทั้งทีมครูผู้สอนรวมถึงพนักงานทุกคน  ได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่อง First Aids & CPR เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดอีกด้วย