จ-ศ: 10:00 – 18:00, ส-อ: 9:00 – 18:00
099-454-4696

ทารกจะมีความคุ้นเคยกับน้ำเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา  ทารกจะรู้สึกสงบ สบาย และผ่อนคลาย เมื่ออยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะสม  อีกทั้งทารกยังสามารถว่ายน้ำและลอยตัวในน้ำได้ดี  เนื่องจากมีไขมันมาก มีเนื้อเยื่อและน้ำหนักตัวที่เบากว่าผู้ใหญ่มาก  และทารกยังสามารถกลั้นหายใจได้เองด้วยซึ่งเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ  ทารกส่วนใหญ่จะลืมตาในน้ำ เพราะยังไม่รู้จักการหลับตาหนีภัย  มักจะอ้าปากเพื่อช่วยลดความกดดันที่หูชั้นกลาง  และอาจกลืนน้ำเป็นระยะๆ เพราะยังบ้วนน้ำไม่เป็น  ซึ่งหากสามารถควบคุมปัจจัยเรื่องของความสะอาดและอุณหภูมิของน้ำได้แล้ว  ก็แทบจะไม่มีเหตุผลอื่นอีกเลยที่จะไม่ให้ทารกและเด็กเล็กว่ายน้ำ

ประโยชน์ของการว่ายน้ำและเหตุผลดีๆ ที่ควรสอนให้ทารกและเด็กเล็กว่ายน้ำ

เด็กทารกจะยอมรับน้ำได้ง่ายกว่าเด็กโต  เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีความกลัวน้ำมากขึ้น  และยิ่งหากให้เด็กห่างจากน้ำ ยิ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นความหวาดกลัวการลงน้ำ 

  • สร้างให้เด็กมีความคุ้นเคยกับน้ำและสิ่งแวดล้อมในน้ำ (Water Familiarisation) คลายภาวะกลัวน้ำ (Hydrophobia)
  • เด็กๆ และผู้ปกครอง จะเข้าใจและเรียนรู้ ถึงความปลอดภัยในน้ำ (Water Safety) การเข้าออกจากสระอย่างปลอดภัย (Safe Entry & Exit)

ทารกและเด็กสามารถออกกำลังกล้ามเนื้อได้มากกว่าเมื่ออยู่ในน้ำ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่า  ส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รวมถึงพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสาทสัมผัสด้านต่างๆ (Physical & Mental & Brain Development and Sensory Exploration)

  • ด้านร่างกาย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  กระตุ้นการทำงานของปอดและหัวใจ กระตุ้นการเคลื่อนไหวและการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนได้อย่างเต็มที่  รวมถึงเตรียมพร้อมที่จะหัดยืนหัดเดิน  พัฒนาประสาทสัมผัสหลายทาง เช่น ทางกาย โดยผ่านการสัมผัสโอบกอดจากพ่อแม่ การขยับมือและเท้า, ประสาทสัมผัสทางตา โดยการมองและสังเกตุ ร่วมกับประสาทสัมผัสทางหู โดยการฟังผ่านคำพูด คำสั่ง เสียง  ทั้งยังช่วยให้เจริญอาหาร นอนหลับสนิท เพิ่ม Growth Hormone
  • ด้านจิตใจและอารมณ์  กิจกรรมการเรียนรู้จะทำให้เด็กและคุณพ่อคุณแม่ได้รับความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน  ทำให้เป็นเด็กที่มีอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มีสมาธิ รู้จักอดทนปรับตัวง่ายเข้าสังคมได้ดี

ช่วยเพิ่มการทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆและฝึกความสมดุล
พัฒนาการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ และการทรงตัว (Coordinate & Balance) เช่น การหมุนแขนร่วมกับการเตะขา การกลั้นหายใจเมื่อดำน้ำ ฯลฯ

ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะเพิ่มความตั้งใจ (Focus) โดยมีคุณพ่อคุณแม่อยุ่ด้วยอย่างใกล้ชิด  การเคลื่อนไหวอย่างอิสระในน้ำช่วยทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น (Improve Confidence
and Self Esteem)

ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในครอบครัว (Bonding)

การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำและการเรียนว่ายน้ำ ไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมเพื่อสุขภาพและความสนุกสนานเท่านั้น  แต่ยังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตอีกด้วย

  • ฝึกทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Survival Skill)
  • การสอนให้เด็กมีทักษะในน้ำตั้งแต่เล็ก จะช่วยให้ความสามารถในการว่ายน้ำเบื้องต้นพัฒนาได้เร็วกว่าอีกด้วย

BE AWARE

การว่ายน้ำในทารกและเด็กเล็ก เป็นที่นิยมและยอมรับแพร่หลายมาช้านานแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยจุดประสงค์หลักเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆ แต่สำหรับในประเทศไทย จัดว่ายังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และยังไม่นิยมมากนัก ด้วยพฤติกรรมการเลี้ยงดูและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากต่างชาติมายาวนาน

แต่ทราบหรือไม่!! ในประเทศไทยเอง กลับมีอัตราการเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำปีละเกือบ 4,000 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,420 คน เฉลี่ยวันละเกือบ 4 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของเด็กจากทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ (ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

“เพราะการตกน้ำหรือจมน้ำ ไม่ได้เลือกวัย….”