จ-ศ: 10:00 – 18:00, ส-อ: 9:00 – 18:00
099-454-4696

อัลบั้มภาพทั้งหมด

CRAWLY  BUB

(ทารกวัยคลาน)
อายุ 4-12 เดือน
Fun & Happiness

Max. 8 Bubs / Class

WOBBLY  BUB

(ทารกวัยหัดเดิน)
อายุ 12-24 เดือน
Progressive

Max. 8 Bubs / Class

TALKY  BUB

(เด็กวัยพูดคุย)
อายุ 2-4 ปี
Survival Skills

Max. 8 Bubs / Class

KIDDY  BUB

(เด็กวัยสนุกสนาน)
อายุ 4-9 ปี
Independent Swimming

Max. 4 Bubs / Class